# گزارش

اینجا مشهد ، دیوار خاطرات

صاحب این عکس را شناختید؟   ......................................................................................................................   تعطیلی دانشگاه     در چهارده خرداد     به نفع امپریالیسم     دانشجویان پیشگام   .......................................................................................................................   ما هم اول به شوخی احتمال دادیم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید